• Bank of Ireland - Proud sponsor of Ulster GAA

Lá Líofa

September 11th, 2012

A year has passed since Líofa was launched and to celebrate the occasion, Líofa are organising a Líofa Birthday party on Saturday 22 September in Custom House Square, Belfast from 1-4pm and you are invited! Attached you will find a copy of the flyer and the Líofa newsletter. This day is primarily focused on you – people who want to take up the Líofa challenge. It is aimed at the learner and on people who are curious about the Irish Language but everyone is invited!

Spread the word please and we hope you will be there on the day to collect your Líofa birthday gift!

Tá bliain caite anois ó seoladh Líofa agus leis an ócáid a chomóradh, tá lucht Líofa ag reáchtáil Chóisir Lá Breithe Líofa ar an 22 Meán Fómhair i gCearnóg Theach an Chustaim, Béal Feirste ó 1pm – 4pm agus tá cuireadh ortsa! Mar iatán, gheobhaidh sibh cóip den bhileog agus den nuachtlitir Líofa. Tá an lá seo dírithe ortsa go príomhúil – daoine atá ag tabhairt faoin dúshlán Líofa. Tá sé dírithe ar an fhoghlaimeoir, ar dhaoine atá fiosrach faoin Ghaeilge ach fáilte roimh an domhan is a mháthair!

Scaipaigí an scéal le bhur dtoil agus súil againn go mbeidh sibh ann ar an lá le bhur bronntanas Líofa a bhailiú!

Picture caption: Líofa Development Officer, Ursula Uí Dhonnaile, Ariel Killick (Independent State of Happiness),BBC’s Lynette Fay who will compere the Líofa celebration event.

Related:
Lá Líofa – (Gaeilge)
Lá Líofa (Béarla)
Nuachtlitir (Gaeilge)
Newsletter (Béarla)