Cumann Lúthchleas Gael Uladh

Oifigigh na gContaetha agus Coistí Cultúrth

Below is a full list of Oifigigh na gContaetha agus Coistí Cultúrth / County Cultural Representatives  and Cultural Committees –

Oifigeach an Dúin – Dónal Mac an Fháilí – irishculturalofficer.down@gaa.ie

Oifigeach Aontroma – Brónagh Lennon – bronaghcultural@outlook.com

Oifigeach Ard Mhacha – Barra Ó Muirí – barraomuiri@gmail.com

Ainmní Scór / Scór nominee – Philip McGovern – pilibmac@hotmail.com

Oifigeach Mhuineacháin – Mairéad Ní Bhaoghill – irishculturalofficer.monaghan@gaa.ie

Oifigeach Fhear Manach – Ciarán Mag Uidhir – irishculturalofficer.fermanagh@gaa.ie

Oifigeach Dhún na nGall – Fergus Mac Aodha – irishculturalofficer.donegal@gaa.ie

Oifigeach Dhoire  – Una Ferguson –  irishculturalofficer.derry@gaa.ie

Ainmní na Gaeilge / Gaeilge nominee – Niall Comer – niallcomer@googlemail.com

Oifigeach Thír Eoghain – Dónal Magee – Donalmagee@btinternet.com

Coiste na Gaeilge agus na hOidhreachta

Cathaoirleach – Iarlaith Ó Broin (Ard Mhacha)

Independent – Clíodhna Nic Giolla Cheara (Tír Eoghain)

Coiste Scór Uladh

Cathaoirleach – Póilín Mhic Aodha – chairperson.scor.ulster@gaa.ie

Rúnaí – Ailis Nic an tSaoi – secretary.scor.ulster@gaa.ie

Committees / Coistí

Coiste Bainistíochta

(Management Committee)

Coiste Rialaithe na gComórtas

(Competitions Control Committee)

Coiste Forbartha

(Development Committee)

Coiste Éisteachta an Chúige

(Hearings Committee)

Coiste Páirceanna agus Sábháilteachta

(Parks & Safety Committee)

An Coiste um Cheapacháin na Réiteoirí

(Referees Appointments)

Grúpa Oibre Airgeadais

(Finance Workgroup)

Grúpa Oibre Teicneolaíocht Faisnéise, Margaíochta agus Caidrimh Phoiblí

(Information Technology, Marketing & Public Relations Workgroup)

Coiste Iománaíochta

(Hurling Committee)

Coiste Forbartha agus Oiliúna

(Development and Coaching)

Coiste Pleanála agus Forbairt Fhisiciúil an Chlub

(Club Planning and Physical Development Committee)

Coiste na Gaeilge agus na hOidhreachta

(Irish and Heritage Committee)

Coiste Riaracháin Réiteoirí Uladh

(Ulster Referees’ Administration Committee)

Coiste Chód Eitice agus Cleachtais

(Code Of Ethics & Best Practice)

An Coiste Scór

(Scór)

An Coiste Imeasctha / Chomhtháthaithe

(Integration Committee)

Grúpa Oibre Chúrsa de Faoite

(Seamus de Faoite Course Work Group)

Grúpa Oibre Sláinte agus Sábháilteachta

(Health and Safety Workgroup)

Grúpa Oibre Stairiúla agus Athbhreithniú Trófaithe

(Trophy Review and Historical Workgroup)

Grúpa Nasctha

(Twinning Workgroup)

  • O'Neills Official Licensed GAA Merchandise

  • MCS Group - Proud sponsors of Ulster GAA

Sign up now to get the latest from Ulster GAA