Cumann Lúthchleas Gael Uladh

2009 Ulster Scór Sinsear Finals

March 31st, 2009

scor-sinsear-finals-2009.jpgThe 2009 Ulster Scor Sinsear Finals were held in Swatragh on Saturday 28th March.

There was a huge crowd in attendance and they were certainly not disappointed with the talent on show.

We wish all winners well as they move on to the All-Ireland Finals.

Full Results:

Rince Foirne / Ceili Dancing – Muineachan (Scairbh na gCaorach- Emyvale)
Maire Ni Chuuirc, Lorna Maitui, Vanessa Nic Aoidh, Riona Ni Chaomhanaigh, Peadar O Searraigh, Ronan O Siochan, Stiofan Mac Uidhir agus Gearoid Mac Gomhnaill

Amhranaiocht Aonair / Solo Singing – Ard Mhacha (Ropairi na Madain – Madden)
Caitriona Ni Gharmaile

Ceol Uirsle / Instrumental Music – Ard Mhacha (Drom an Ti – Dromintee)
Ciaran OMurchu, CaitrionamNi Mhurchu, Pol Mag Riabhaigh, Gearoid Mac Dhaibhead agus Leona Ni Sheachnasaigh.

Aithriseoireacht / Recitation – Ard Mhacha (Carraig Chroppin- Carrickruppen)
Niamh Ni Dhaimhin Niamh Devine

Bailead Ghrupa / Ballad Group – Tir Eoghain (Coill an Chlochair- Killyclogher)
Poilin ODalaigh Amanda ODonnaille, Aisling Ni Ceallaigh, Michael OCeallaigh, agus Aidin O Dalaigh.

Nuachleas / Novelty Act – Tir Eoghain (Coill an Chlochair- Killyclogher)
Eanna Mac Ruairidh Eamon McCriostail, Ciaran MacGiolla Ruaidh, Pronsais Mac Suibhne, seamus O Corragain, Sean MacCoileain.

Rince Seit / Set Dancing – Muineachan (Scairbh na gCaorach- Emyvale)
Maire Ni Chuirc, Lorna Maitiu Vanessa Nic Aoidh, Riona Ni Chaomhanaigh, Peadar OSearraigh, Ronan O Siochan, Stiofan Mac Uidhir agus Gearoid Mac Comhnaill.

Trath na gCeisteanna / Question Time – An Cabhan -(Corn a Feinne- Cornafean)
Michael Mac Duinnine Brian O Duill agus Tomas Mac Gibne.

Related:

2009 Ulster Scór Sinsear Finals Gallery

Sign up now to get the latest from Ulster GAA