• GAA Healthy Clubs - Club recruitment is now open!

Cumann Lúthchleas Gael Uladh

Gaeilge agus Cultúr

Stádas na Gaeilge in Uladh 2019-2020

D’fhreagair clubanna Uladh ceisteanna ar stádas na Gaeilge agus ar na rudaí atá in easnamh sna clubanna sin. Seo againn torthaí na hoibre sin.

Ulster clubs answered questions on the status of Irish and detailed the resources lacking and assistance needed to improve stádas na Gaeilge in our club. The results are available here.

Más maith le do chlub cur leis an eolas seo, déan teagmháil le tricia.nichearra.ulster@gaa.ie. If your club wishes to add to this data, or request more information, please contact Tricia Ní Chearra via email to tricia.nichearra.ulster@gaa.ie

Caith an Fáinne / Wear the Fáinne 

Tá an CLG ag iarraidh ar ár mbaill agus ar ár n-imreoirí araon an fáinne a chaitheamh chuig cluichí. The GAA launched this campaign to remind our players and members to wear their ‘Fáinne’, be it silver, gold, or a cúpla focal, to encourage the speaking of Gaeilge at our matches and events

 

Scéimeanna/Schemes

Gaeilge sa Chlub

Tugann an scoláireacht seo deis do bhaill an CLG an Dioplóma a dhéanamh in Ollscoil Uladh. This scholarship affords GAA members in Ulster an opportunity to study on Ulster University’s Diploma in Irish.

Plean Teagaisc CLG Uladh / Ulster GAA Club Teaching Plan 

Ulster GAA has partnered with Ulster University to create a comprehensive and extensive Gaeilge teaching plan with resources for clubs across the province. This resource is currently in development, and is hoped to be made available to our clubs in Autumn/Winter 2020. Updates on the launch date can be found on this website and on our social media channels.

Tá CLG Uladh ag obair le hOllscoil Uladh ar phlean teagaisc do chlubanna fud fad an Chúige. Táimid ag ullmhú na hacmhainne faoi láthair, agus táthar ag súil leis le linn an fhómhair / an gheimhridh 2020.

Coirnéal na Gaeilge 

D’fhorbair CLG Uladh Coincheap an Choirnéal seo in 2019 dár mbaill ar mhaith leo Gaeilge a labhairt agus a chloisteáil ag cluichí de chuid an CLG. Ulster GAA developed the concept of the Gaeilge corner at our provincial championship series in 2019, so that our members could speak and hear Gaeilge at GAA matches.

Scór

Is Comórtas é seo a nascann iomaíocht na gcluichí Gaelacha le spraoi agus cultúr Chaithimh aimsire na hÉireann. A GAA competition that combines all the colour and rivalry of Gaelic Games with the social element of Ireland’s traditional past-times.

CLG in Uladh: Na Cumainn & Na Páirceanna / Ulster GAA Clubs & Grounds Directory

Tá an leabhrán seo foilsithe ag CLG Uladh ina bhfuil leagan Gaeilge do gach club sa Chúige. A booklet produced by Ulster GAA, containing a comprehensive list of all the GAA clubs in Ulster.

Cúrsa de Faoite / Gaeltacht Course

Bunaíodh an cúrsa samhraidh seo i nDún na nGall sa bhliain 1960. The Irish Language Course was founded in Ros Goill in Donegal in 1960 under the auspices of the Ulster Council GAA. Féach gailearaí na gcúrsaí anseo

Acmhainní / Resources

Useful links and resources here.

Foras na Gaeilge agus na Ceanneagraíochtaí

Foras na Gaeilge is Ireland’s largest promotional funding body and six lead organisations under their umbrella. Find out more here.

Oifigigh na gContaetha agus Coistí Cultúrth / County Cultural Representatives  and Cultural Committees

Find a full list of county cultural representatives and cultural committees here. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis na daoine seo maidir le cúrsaí Gaeilge nó cúrsaí Scór i do chontae féin.

Sign up now to get the latest from Ulster GAA