Cumann Lúthchleas Gael Uladh

Do Chlub, Do Chéim!

November 7th, 2023

Ulster GAA today launched the ‘10 Steps forward for Irish in the Club’ initiative with Antrim footballer and Gaeilgeoir Declan Lynch present.

’10 gCéim chun tosaigh don Ghaeilge sa Chlub’ are small practical steps that could be taken to ensure a more visible and central place for the Irish language in the club. The ten steps include the following:

 • Appointment of an Irish Language and Culture Officer in the club
 • Registration with the Joe McDonagh Foundation
 • Display Irish language signage in the club
 • Irish on the club’s social media
 • Organise a conversation circle
 • Organise a pop-Up Gaeltacht
 • Display the words of Amhrán na bhFiann in the club
 • Give information on Gaeltacht scholarships to club members
 • Appoint an Irish language Ambassador to the club
 • Organise an Irish Language Day in the club
 • What steps will your club be taking?

This is a GAA awareness campaign in conjunction with Ulster and Munster Irish Language and Cultural Officers. The ‘10 gCéim chun tosaigh don Ghaeilge sa Chlub’ poster can be downloaded below. DO CHLUB! DO CHÉIM!

Cheim Chun Tosaigh 1

Cheim Chun Tosaigh 2

Cheim Chun Tosaigh 3

Sheol Declan Lynch, Peileadóir Aontroma, an feachtas feasachta ’10 gCéim chun tosaigh don Ghaeilge sa Chlub’, 7ú Samhain 2023.

Is éard atá sna céimeanna seo ná céimeanna beaga praiticiúla a d’fhéadfaí a thógáil chun áit níos feiceálaí agus níos lárnaí a chinntiú don Ghaeilge sa chlub. I measc na deich gcéimeanna, tá na rudaí seo a leanas:

 • Oifigeach Gaeilge agus Cultúir a cheapadh sa chlub
 • Clárú le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
 • Comharthaíocht Ghaeilge a chrochadh sa chlub
 • An Ghaeilge ar mheáin shóisialta an chlub
 • Ciorcal comhrá a eagrú
 • Pop-Up Gaeltacht a eagrú
 • Focail Amhrán na bhFiann a chrochadh sa chlub
 • Eolas faoi scoláireachtaí Gaeltachta a scaipeadh ar bhaill an chlub
 • Ambasadóir Gaeilge a cheapadh don chlub
 • Lá na Gaeilge a eagrú sa chlub
 • Cá mhéad céim atá á thógáil ag do chlub?

Feachtas feasachta é seo de chuid CLG i gcomhar le hOifigigh Ghaeilge agus Chultúir Uladh agus na Mumhan. Is féidir an póstaer ‘10 gCéim chun tosaigh don Ghaeilge sa Chlub’ a íoslódáil anseo thíos. DO CHLUB, DO CHÉIM!

Cuir scéal chuig Niamh.mcelduff.ulster@gaa.ie

Sign up now to get the latest from Ulster GAA