Gaeilge sa Chlub

Tá an scéim seo anois beo. Spriocdháta d’iarratais: 2 Meán Fómhair. Ní ghlacfar le hiarratais ar bith ina dhiaidh.

The deadline for scholarship applications is 2 September 2024. No applications will be accepted after this deadline.

Níl sa phróiseas seo ach iarratas le haghaidh scoláireachta. Caithfear clárú leis an ollscoil chun spás a fháil ar an chúrsa.

Please remember that this process is for the GAA Scholarship only, prospective students must register with the university for a space on the course separately.

Foirm iarratais / Application form: https://forms.office.com/e/LxMSZ5xaaC

Tugann an scoláireacht seo deis do bhaill an CLG an Dioplóma a dhéanamh in Ollscoil Uladh. Tá rath nach beag ar an scéim seo le breis agus deich mbliana, agus tagann thart fá 20 tríd an scéim gach bliain.

This scholarship affords GAA members in Ulster an opportunity to study on Ulster University’s Diploma in Irish.

The Gaeilge sa Chlub (‘Irish in the Club’) scholarship scheme for adult learners of Irish is a joint initiative from Ulster GAA and Ulster University. This enterprise aims to promote the use of Irish within clubs throughout Ulster by providing financial assistance to GAA members who sign up for a Diploma in Irish Language.

The continued success of this Ulster GAA and Ulster University collaboration provides financial support for GAA members and continues to be a fantastic pathway to a high level of proficiency in Irish. This partnership not only opens the door to third level education for many, but also allows GAA clubs to benefit from an increased awareness and promotion of Irish language.

Léigh faoi thionscadail 2022-2023. Read about our previous studentship projects here https://ulster.gaa.ie/2023/07/gaeilge-sa-chlub-2022-2023/.

‘Tá CLG Uladh agus Ollscoil Uladh ag obair i gcomhpháirt le chéile le roinnt mhaith blianta ar an scéim thábhachtach seo a chuireann scoláireachtaí ar fáil do bhaill de chuid CLG a thugann faoin chúrsa dioplóma s’againn i mBéal Feirste, i nDoire, ar an Chorr Chríochach agus in Ard Mhacha. Is mór a chuidíonn na scoláireachtaí seo leis na mic léinn táillí an chúrsa a chlúdach, agus ar an taobh eile, is mór a chuidíonn na mic léinn le spreagadh na teanga agus na gníomhaíochta cultúrtha ina gcuid clubanna féin agus iad ag baint leas as na scileanna a thógann siad mar chuid den chúrsa.’ An Dr. Gearóid Ó Domagáin, Ollscoil Uladh.

Léigh tuilleadh anseo. Read more here https://www.ulster.ac.uk/scholarships/gaa-irish-language-scholarships

10 gCeist faoin Scéim ‘Gaeilge sa Chlub’ – 10 Questions about Gaeilge sa Chlub

Le haghaidh tuilleadh eolais, ní mór teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Gaeilge. For further information, please contact Ulster GAA’s Irish Language Officer, Tricia Ní Chearra. (tricia.nichearra.ulster@gaa.ie)

Gaeilge sa Chlub 2023-2024 Cohort

Ainm Club CLG Contae
Michelle Fleming CLG Bhéal Átha nan Each An Cabhán
Anne-Marie Duffy Naomh Bríd, Béal Feirste Aontroim
Marty Hill CLG Phádraig Mhic Phiarais, Béal Feirste Aontroim
Joan Marie Campbell CLG Naomh Bríd, Béal Feirste Aontroim
Frank Corvan CLG Naomh Mochua, Doire Núis Ard Mhacha
Adrian Clarke CLG na bPiarsach Óg Ard Mhacha
Orlaith Daly CLG Ropairí na Madan Ard Mhacha
Samantha Hogan CLG Chlann na nGael, An Lorgáin Ard Mhacha
Emma Taggart CLG Roibeaird Eiméid, Sleacht Néill Doire
Joe Hasson CLG Naomh Cainneach, Dún Geimhin Doire
Michael McCuaig CLG Naomh Iósaef, An Chreig Bhán Doire
Gráinne O Kane CLG Naomh Iósaef, An Chreig Bhán Doire
Niamh Gillan CLG Chaoimhín Uí Loingsigh, Dún Geimhin Doire
Kathleen Murtagh CLG Naomh Mártan, Díseart Mhártain Doire
Caitlin Devlin Lynn CLG Uí Dhonnabháin Rosa, Machaire Fíolta Doire
Maria Flanelly CLG Eoghain Rua, Cúil Raithin Doire
Eilish O Brien CLG Naomh Muire, Conmhaigh Dún na nGall
Michaelene Hughes CLG Éire Óg, An Charraig Mhór Tír Eoghain
Oisín Mac Nia CLG an Athar Mhic Con Charraige, An Chorr Chríochach Tír Eoghain
Caoilfhinn Leadon CLG Chill Dreasa Tír Eoghain
Michelle McCann CLG Eoghain Rua, Dún Geanainn Tír Eoghain
Máire Cullen CLG Eoghain Rua, Dún Geanainn Tír Eoghain
Schira McGoldrick CLG Eoghain Rua, Dún Geanainn Doire

 

 

 

 

 

Have a question about Culture at Ulster GAA?

Contact us today to find out more information.

Sign up now to get the latest from Ulster GAA