Acmhainní agus Feachtais / Resources & Campaigns

Acmhainní / Resources

National GAA Oifigeach Gaeilge resources:

Naisc Úsáideacha / Useful Links

Feachtais / Campaigns

Club Gaeilge na Bliana 2022

Tugann an gradam seo deis do chlubanna atá ag iarraidh an teanga a chur chun cinn sprioc a thabhairt dóibh féin agus naisc a chruthú le clubanna eile a bhfuil barr a réime bainte amach acu maidir le cur chun cinn na Gaeilge. Tá spás do gach club ar an turas seo, agus tá fáilte rompu ar fad iad féin a ainmniú don ghradam.

In recognition of the excellent work carried out in our clubs to promote and use Gaeilge, Ulster GAA is proud to award the inaugural Club Gaeilge na Bliana in 2022. Read more here.

Have a question about Culture at Ulster GAA?

Contact us today to find out more information.

Sign up now to get the latest from Ulster GAA