Coistí Agus Teagmhálaithe

Tacaíonn Cumann Lúthchleas Gael Uladh le cur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh i gcoitinne. Tá an obair forbartha seo a dhéanamh trí struchtúr ar leith ag leibhéal an chlub, an chúige agus ag leibhéal náisiúnta de chuid an Chumann Lúthchleas Gael.

Coistí Agus Teagmhálaithe

Tá Coiste na Gaeilge agus na hOidhreachta ann ag leibhéal an chúige ar mhaithe leis an teanga a chur chun cinn sna clubanna agus le tacú leis an obair atá ar bun ag Oifigeach Gaeilge CLG Uladh.

The provincial Irish language committee exists to promote Irish and to support the work of the full-time Oifigeach Gaeilge in Ulster GAA. There is also a full-time Oifigeach Gaeilge employed in Croke Park.

Tá Oifigeach Gaeilge lánaimseartha ag CLG Uladh a chuireann an Ghaeilge chun cinn i gcúige Uladh. Tá Oifigeach Gaeilge lánaimseartha i bPáirc an Chrócaigh ag leibhéal náisiúnta chomh maith.

Each county has a cultural officer to support clubs in their efforts to promote and use the language. Some counties may have an additional volunteer who acts as a nominee of the official officer to assist in dealing with either the language or scór aspect of the role.

Tá oifigigh cultúrtha i ngach contae a bhíonn ag obair ar chur chun cinn na teanga agus an chultúir. Is minic a bhíonn beirt ag obair in aon chontae; duine amháin ceaptha sa ról agus ainmní le tacú leo leis an teanga nó le Scór.

Tá sé de dhualgas ar gach club sa tír Oifigeach Gaeilge/Cultúir a cheapadh.

Coiste na Gaeilge agus na hOidhreachta:
Cathaoirleach : Iarlaith Ó Broin, Ard Mhacha

Rúnaí: le ceapadh
Oifigeach CLG Uladh: Tricia Ní Chearra

Tír Eoghain: Dónal Mag Aoidh

An Dún: Dónal Mac an Fhailí

Doire: Niall Comer
Aontroim: Bróna Ní Leannáin

Dún na nGall: Caitríona Mhic Shuibhne
Muineachán: Nollaig Mac Giolla Thuile

An Cabhán: Mícheál Mac Gibne
Fear Manach: Ciarán Mag Uidhir

Ard Mhacha: Barra Ó Muirí

Coiste Scór Uladh
Cathaoirleach: Póilín Mhig Aodha

Rúnaí: Ailis Nic an tSaoi

Oifigeach CLG Uladh: Tricia Ní Chearra
Tír Eoghain: Dónal Mag Aoidh

An Dún: Dónal Mac an Fhailí
Doire: Úna Mhic Fhearghais (ainmní Scór/ Scór nominee)

Aontroim: Bróna Ní Leannáin
Dún na nGall: Caitríona Mhic Shuibhne

Muineachán: Máiréad Uí Bhaoill

An Cabhán: Mícheál Mac Gibne
Fear Manach: Ciarán Mag Uidhir

Ard Mhacha: Pilib Mag Shamhráin

Is féidir breis eolais faoi chúrsaí teanga agus scór a fháil ó Tricia Ní Chearra. For more
information on the role of Gaeilge and Scór please contact tricia.nichearra.ulster@gaa.ie.

Have a question about Coaching at Ulster GAA?

Contact us today to find out more information.

Sign up now to get the latest from Ulster GAA