Committees

COISTE BAINISTÍOCHTA

(Management Committee)
Cathaoirleach: Michael Hasson.
Rúnaí: Brian McAvoy.
Members: Martin McAviney, Oliver Galligan, Ciaran McLaughlin, Michael Geoghegan, P.J. McGowan.
Servicing Officer: Kathy Kelly (kathy.kelly.ulster@gaa.ie)

COISTE CHEANNAIS NA GCHOMÓRTAISÍ

(Competitions Control Committee)
Cathaoirleach: Michael Hasson.
Rúnaí: Brian McAvoy.
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

COISTE FORBARTHA

(Developments Committee)
Cathaoirleach: Michael Hasson.
Rúnaí: Brian McAvoy.
Servicing Officers: Stephen McGeehan (stephen.mcgeehan.ulster@gaa.ie)

COISTE ÉISTEACHTA CÚIGE

(Hearings Committee)
Cathaoirleach: Eamon McMahon
Runaí: Sean McKenna (secretary.hearings.ulster@gaa.ie)
Servicing Officer: Claire Collender (claire.collender.ulster@gaa.ie)

COISTE PÁIRCEANNA AGUS SÁBHÁILEACHTA

(Parks & Safety Committee)
Cathaoirleach: Michael Hasson
Rúnaí: Brian McAvoy
Servicing Officers: Paul Sanders (paul.sanders.ulster@gaa.ie)

COISTE CEAPACHÁIN NA REITEORI

(Referees Appointments)
Cathaoirleach: Michael Hasson
Rúnaí: Brian McAvoy
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

GRÚPA OIBRE AIRGEADAS

(Finance Workgroup)
Cathaoirleach: Ciaran McLaughlin
Servicing Officer: Michelle McAleer (michelle.mcaleer.ulster@gaa.ie)

GRÚPA OIBRE EOLAS TEICNEOLAÍOCHTA, MARGAÍOCHTA AGUS CIADREAMH POIBLÍ

(Information Technology, Marketing & Public Relations Workgroup)
Cathaoirleach: Michael Geoghegan
Rúnaí: Declan Woods
Servicing Officer: Paul McGurk (paul.mcgurk.ulster@gaa.ie)

COISTE IOMÁNAIOCHTA

(Hurling Committee)
Cathaoirleach: Oliver Galligan
Rúnaí: Jimmy Darragh

COISTE FORBARTHA AGUS OILUNA

(Development and Coaching)
Cathaoirleach: P.J. McGowan.
Rúnaí: Danny McLernon
Servicing Officer: Eugene Young (eugene.young.ulster@gaa.ie)

COISTE FORBAIRT FISICIÚL PLEANÁIL NA GCLUB

(Club Planning and Physical Development Committee)
Cathaoirleach: John Keenan
Rúnaí: Ailish McEntee
Servicing Officers: Paul Sanders (paul.sanders.ulster@gaa.ie)

COISTE GAEILGE AGUS OIDHREACHTA

(Irish and Heritage Committee)
Cathaoirleach: Michael McArdle
Rúnaí: Cliodhna Kerr.
Servicing Officer: TBC

COISTE RIARACHÁN RÉITEOIRÍ

(Ulster Referees’ Administration Committee)
Cathaoirleach: Jim Murray
Rúnaí: Jim O’Rourke
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

COISTE CÓD EITICE AGUS DEA-CHLEACHTADGH

(Code Of Ethics & Best Practice)
Members: Children’s Officers from each of the nine counties.
Servicing Officer: Kathy Kelly (kathy.kelly.ulster@gaa.ie)

AN COISTE SCÓR AGUS CULTÚIR

(Scór and Culture)
Cathaoirleach: Ailish McEntee.
Rúnaí: Danny McLernon.
Servicing Officer: TBC.

COISTE IOMLÁNÚ

(Integration Committee)
Cathaoirleach: Oliver Galligan
Rúnaí:Fionntan O’Down
Servicing Officer: Eugene Young (eugene.young.ulster@gaa.ie)

GRÚPA OIBRE CURSA SHEAMUS DE FAOITE NA DUNAIBH

(Seamus de Faoite Course Work Group)
Cathaoirleach: Fergus McGee
Rúnaí: Seamus Mac Giolla Phádraig
Servicing Officer: TBC

Health & Safety Workgroup

Cathaoirleach: Brian McAvoy.
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

Grúpa Oibre um Fhorbairt Uirbeach agus Chuimsiú Sóisialta

(Urban & Rural Development Work Group) 
Cathaoirleach: Tom Reilly.
Servicing Officer: Maura McMenamim (maura.mcmenamim.ulster@gaa.ie)

Trophy Review & Historical Workgroup

Cathaoirleach: Martin McAviney.
Members: Naul McCole, Sean Bradley, Donal McCormack, Joe Canning.

Grúpa Thar-Lear

(Twinning Workgroup)
Cathaoirleach: Martin McAviney.
Members: Michael Hasson, Sean Harte, Sean Hackett, Eugene Young.

CAU Committe

Cathaoirleach: Peter Finn.

 

 

The GAA Store UTV MCS Group