• Player Development November 2018

Committees

COISTE BAINISTÍOCHTA

(Management Committee)

COISTE CHEANNAIS NA GCHOMÓRTAISÍ

(Competitions Control Committee)

COISTE FORBARTHA

(Developments Committee)

COISTE ÉISTEACHTA CÚIGE

(Hearings Committee)

COISTE PÁIRCEANNA AGUS SÁBHÁILEACHTA

(Parks & Safety Committee)

COISTE CEAPACHÁIN NA REITEORI

(Referees Appointments)

GRÚPA OIBRE AIRGEADAS

(Finance Workgroup)

GRÚPA OIBRE EOLAS TEICNEOLAÍOCHTA, MARGAÍOCHTA AGUS CIADREAMH POIBLÍ

(Information Technology, Marketing & Public Relations Workgroup)

COISTE IOMÁNAIOCHTA

(Hurling Committee)

COISTE FORBARTHA AGUS OILUNA

(Development and Coaching)

COISTE FORBAIRT FISICIÚL PLEANÁIL NA GCLUB

(Club Planning and Physical Development Committee)

COISTE GAEILGE AGUS OIDHREACHTA

(Irish and Heritage Committee)

COISTE RIARACHÁN RÉITEOIRÍ

(Ulster Referees’ Administration Committee)

COISTE CÓD EITICE AGUS DEA-CHLEACHTADGH

(Code Of Ethics & Best Practice)

AN COISTE SCÓR AGUS CULTÚIR

(Scór and Culture)

COISTE IOMLÁNÚ

(Integration Committee)

GRÚPA OIBRE CURSA SHEAMUS DE FAOITE NA DUNAIBH

(Seamus de Faoite Course Work Group)

HEALTH AND SAFETY WORKGROUP

GRÚPA OIBRE UM FHORBAIRT UIRBEACH AGUS CHUIMSIÚ SÓISIALTA

(Urban & Rural Development Work Group) 

TROPHY REVIEW & HISTORICAL WORKGROUP

GRÚPA THEAR-LEAR

(Twinning Workgroup)