Committees

COISTE BAINISTÍOCHTA

(Management Committee)
Cathaoirleach: Martin McAviney
Rúnaí: Danny Murphy
Aogán O Fearghail, Michael Hasson, Oliver Galligan, John Connolly, Gerry Duffy, Pat Conaghan, Patsy Mullan
Servicing Officer: Ryan Feeney (ryan.feeney.ulster@gaa.ie)

COISTE CHEANNAIS NA GCHOMÓRTAISÍ

(Competitions Control Committee)
Cathaoirleach: Martin McAviney
Aogán O Fearghail, Danny Murphy, Michael Hasson, Oliver Galligan, John Connolly
Danny McLernon (Aontroim), Joe Jordan (Ard Mhacha), Paddy Sheanon (An Cabhan), Patsy Mullan (Doire), Pat Conaghan (Dun na nGall), Diarmuid Cahill (An Dun), Tiernach Mahon (Fear Manach), Gerry Duffy (Muineachain), Pat Darcy (Tir Eoghain)
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

COISTE FORBARTHA

(Developments Committee)
Cathaoirleach: Martin McAviney
Aogán O Fearghail, Danny Murphy, Michael Hasson, Oliver Galligan, John Connolly
Frank Smyth (Aontroim), Eddie Hughes (Ard Mhacha), Gerry Soden (An Cabhán), Danny Scullion (Doire), Brendan Kelly (Dún na nGall), Jack Devanney (An Dún), Vincent Martin (Fear Manach), Michael McMahon (Muineacháin), Gerard Bradley (Tir Eoghain)
Patrick McGivern, John Farrell, Robert Maguire, Paul Maxwell
Servicing Officers: Stephen McGeehan (stephen.mcgeehan.ulster@gaa.ie) & Ryan Feeney (ryan.feeney.ulster@gaa.ie)

COISTE ÉISTEACHTA CÚIGE

(Hearings Committee)
Cathaoirleach: Naul McCole
Runaí: Eamon McMahon (secretary.hearings.ulster@gaa.ie)
Danny Murphy, Frank Smyth (Aontroim), Eddie Hughes (Ard Mhacha), Gerry Soden (An Cabhán), Danny Scullion (Doire), Brendan Kelly (Dún na nGall), Jack Devanney (An Dún), Vincent Martin (Fear Manach), Michael McMahon (Muineacháin), Gerard Bradley (Tir Eoghain)
Servicing Officer: Damian Kelly (damian.kelly.ulster@gaa.ie)

COISTE PÁIRCEANNA AGUS SÁBHÁILEACHTA

(Parks & Safety Committee)
Cathaoirleach: Martin McAviney
Rúnaí: Danny Murphy
Michael Hasson, Oliver Galligan, John Connolly, Aogán O Fearghail, Tom Daly, Micéal Greenan, John O’Reilly, Brian McLernon, Dan McCartan, Peter Quinn, Paul Maxwell
Servicing Officers: Stephen McGeehan (stephen.mcgeehan.ulster@gaa.ie) & Paul Sanders (paul.sanders.ulster@gaa.ie)

COISTE CEAPACHÁIN NA REITEORI

(Referees Appointments)
Cathaoirleach: Martin McAviney
Aogán O Fearghail, Danny Murphy, Michael Hasson, Oliver Galligan, John Connolly, Patsy Mullan, Jim O’Rourke
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

GRÚPA OIBRE AIRGEADAS

(Finance Workgroup)
Cathaoirleach: Oliver Galligan
Rúnaí: Danny Scullion
Ailish McEntee, Eoin Donnelly, Marion Donnelly, Feargal McCormack, Gerard Bradley
Servicing Officer: Michelle McAleer (michelle.mcaleer.ulster@gaa.ie)

GRÚPA OIBRE EOLAS TEICNEOLAÍOCHTA, MARGAÍOCHTA AGUS CIADREAMH POIBLÍ

(Information Technology, Marketing & Public Relations Workgroup)
Cathaoirleach: John Connolly
Rúnaí: Aodh Mairtín Ó Fearraigh
Brendan Mulgrew (Aontroim), Réamonn Ó Ciaráin (Ard Mhacha), Declan Woods (An Cabhán), Dermot McPeake (Doire), Jim Quinn (Dún na nGall), Paul Rooney (An Dún), Johnny McManus (Fear Manach), John Kieran (Muineacháin), Eunan Lindsay (Tir Eoghain), Dermot Devlin
In Attendance: Ryan Feeney, Eugene Young, Stephen Donnelly and Niall Laird
Servicing Officer: Damian Kelly (damian.kelly.ulster@gaa.ie)

COISTE IOMÁNAIOCHTA

(Hurling Committee)
Cathaoirleach: Michael Hasson
Rúnaí: Jimmy Darragh (jimmy.darragh.ulster@gaa.ie)
Frank Smyth (Aontroim), Liam Ross (Ard Mhacha), Tom Reilly (An Cabhán), Michael Mc Cracken (Doire), Dan Harnett (Dún Na nGall), Gerard McShane (An Dún), (Fear Manach), Malachy Trainor (Muineachán), Brendan Harkin (Tír Eoghain)

COISTE FORBARTHA AGUS OILUNA

(Development and Coaching)
Cathaoirleach: Gerry Duffy
Rúnaí: Michael McGoldrick
Pat Mc Givern (Cumnann Na mBunscol), Barney McAleenan (Na Ceard Scoltacha), Sean McGourty (Colaisti), John Farrell (Ard Oideachais)
(Aontroim), Tom Morgan (Ard Mhacha), Jody Clarke (An Cabhán), Michael O’Neill (Doire), Anthony Harkin (Dún Na nGall), Seamus Ennis (An Dún), Deirdre Donnelly (Fear Manach), Garrett Coyle (Muineachán), Brendan Harper (Tír Eoghain), Philip O’Hare (Ulster Ladies Gaelic Football), Teresa Allen (Ulster Camogie), Austin McKenna (Ulster Handball), Peadar Totten (Ulster Rounders)
Servicing Officer: Eugene Young (eugene.young.ulster@gaa.ie)

COISTE FORBAIRT FISICIÚL PLEANÁIL NA GCLUB

(Club Planning and Physical Development Committee)
Cathaoirleach: Dan McCartan
Provincial Secretary: Danny Murphy
Jim Murray, Seamus King, Philip Christie, Mark Conway, Michael McMenamin, Jim McCorry, Declan Flanagan, Marion Donnelly, Eoin Donnelly, Aidan Crossan
Servicing Officers: Ryan Feeney (ryan.feeney.ulster@gaa.ie), Maura McMenamin (maura.kelly.ulster@gaa.ie) & Paul Sanders (paul.sanders.ulster@gaa.ie)

COISTE GAEILGE AGUS OIDHREACHTA

(Irish and Heritage Committee)
Cathaoirleach: Pat Conaghan
Rúnaí: John Devaney
Gerard Robinson (Aontroim), Peter Murphy (Ard Mhacha), Paddy McDermott (An Cabhán), Jane Miller (Doire), Con O Donnell (Dún Na nGall), Paula Magee (An Dún), Greg Kelly (Fear Manach), Seamus McElwain (Muineachán), Cliodhna Kerr (Tír Eoghain), Lynette Fay
Servicing Officer: Donal McAnallen (donal.mcanallen.ulster@gaa.ie)

COISTE RIARACHÁN RÉITEOIRÍ

(Ulster Referees’ Advisory Committee)
Cathaoirleach: Patsy Mullan
Rúnaí: Jim O’Rourke
Paddy Quinn (Aontroim), Jim Burns (Ard Mhacha), John Duffy (An Cabhán), Brian Smith (Doire), Pat Walsh (Dún Na nGall), Sean Rooney (An Dún), Harry Traynor (Fear Manach), Michael Henry (Muineachán), Paddy O’Brien (Tír Eoghain)
Technical Officers: Frank McDonald, Michael Hughes
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

COISTE CÓD EITICE AGUS DEA-CHLEACHTADGH

(Code Of Ethics & Best Practice)
Chairman: Pat Darcy
Rúnaí: Kathryn Anderson
Children’s Officer: Bernie Fox (bernie.fox.ulster@gaa.ie)
Sean Fleming (Aontroim), Sean McCann (Ard Mhacha), Mark O Rourke (An Cabhán), Paul Gaile (Doire), Mick McGrath (Dún Na nGall), Kate Woods (An Dún), Ferghal O’Connor (Fear Manach), John McArdle (Muineachán), Paddy O’Brien (Tír Eoghain)
Kathleen Woods, Gerry Doherty, Cathal Hand
Servicing Officer: Kathy Kelly (kathy.kelly.ulster@gaa.ie)

AN COISTE SCÓR AGUS CULTÚIR

(Scór and Culture)
Cathaoirleach: Eamonn McMahon
Rúnaí: Ailish McEntee
Gloria Mc Laughlin (Aontroim), Peter Murphy (Ard Mhacha), Paddy Mc Dermott (An Cabhán), Una Ferguson (Doire), Con O Donnell (Dún Na nGall), Paula Magee (An Dún), Jean Monaghan (Fear Manach), Pauline Rooney (Muineachán), Donal Magee (Tír Eoghain), Eddie Hughes
Servicing Officer: Donal McAnallen (donal.mcanallen.ulster@gaa.ie)

COISTE IOMLÁNÚ

(Integration Committee)
Cathaoirleach: Michael Hasson
Martin McAviney, Danny Murphy, Joe Lagan, Mary Keegan, Ciaran Kearney, Jennifer Cultra, Kathleen Woods, Peadar Totten, Eugene Maguire, Austin McKenna
In Attendance: Ryan Feeney and Eugene Young Servicing Officer: Fionntan O’Dowd (fionntan.odowd.ulster@gaa.ie)

OFFICERS – ULSTER COLLEGE’S COUNCIL

Cathaoirleach: Seamus Meehan
Leas-Cathaoirleach: Paddy Linden
Rúnaí: Seamus Woods (seamusjwoods@gmail.com)
Treasurer: Sean McGourty
PRO’s: Raphael Gatt & Garret Coyle

OFFICERS – ULSTER VOCATIONAL SCHOOL’S COUNCIL

Cathaoirleach: Hugo Clerkin
Leas-Cathaoirleach: Pat King
Rúnaí: Jimmy Smyth (smythjimmy@hotmail.com)
Assistant Secretary: Paul Maxwell
Treasurer: David Treanor
Assistant Treasurer: Niall Lynch
PRO: PJ McGee
Delegate to Ulster Council: Paul Maxwell

COISTE NA SCOILEANNA DARA LEIBHÉAL

(Second Level Schools Committee)
Cathaoirleach: John Devaney
Hugo Clerkin, Jimmy Smyth, Niall Lynch, David Treanor, Paul Maxwell, Art McRory, Seamus Meehan, Paddy Linden, Seamus Woods, Sean McGourt, Raphael Gatt, Garrett Coyle
Servicing Officer: Stephen Donnelly (stephen.donnelly.ulster@gaa.ie)

GRÚPA OIBRE CURSA SHEAMUS DE FAOITE NA DUNAIBH

(Seamus de Faoite Course Work Group)
Cathaoirleach: Lynette Fay
Rúnaí: Fergus McGee
Naul McCole, Tom Cullen, Seamus Mac Giolla Phádraig, Mairéad McDevitt
Servicing Officer: Donal McAnallen (donal.mcanallen.ulster@gaa.ie)

GRÚPA THAR-LEAR

Twinning Workgroup
Cathaoirleach: Martin McAviney
Aogán O Fearghail, Danny Murphy, Brendie Brien, Brian Farmer, Tom Daly, Eugene Young, Jimmy Darragh

TÉARMAÍ AGUS AINMEACHA SA GHAEILGE

(Irish Terminology Workgroup)
Donal McAnallen, John Devaney, Aodh Máirtín Ó Fearraigh

OFFICERS – ULSTER HANDBALL COUNCIL

Cathaoirleach: Eugene Maguire
Rúnaí: Austin McKenna (austinj.mckenna@gmail.com)
Treasurer: Conor McDonnell
PRO: Kenny Curran

COMHAIRLE ARDOIDEACHAIS ULADH

(C.A.U. Committee)
Cathaoirleach: John Farrell
Rúnaí: Fionnuala McKenna
Treasurer: Gerald Fegan
Representative to Comhairle Ardoideachais: Adrian Mc Guckin
Committee Members: Peter Finn, Mark Copeland

GRÚPA OIBRE UM FHORBAIRT UIRBEACH AGUS CHUIMSIÚ SÓISIALTA

(Urban Development and Social Inclusion Workgroup)
Cathaoirleach: Sean Bradley
Gerry Duffy, Mark Conway, Cathy Gallagher, Tom Reilly, Paul McErlean
Servicing Officers: Ryan Feeney (ryan.feeney.ulster@gaa.ie) & Aileen Cummins (aileen.cummins.ulster@gaa.ie)

Lairdesign - Graphic Design, Corporate Identity, Web Design and Development