Cumann Lúthchleas Gael Uladh

COMMITTEES / COISTÍ

COISTE BAINISTÍOCHTA

(Management Committee)

COISTE RIALAITHE NA gCOMÓRTAS

(Competitions Control Committee)

COISTE FORBARTHA

(Development Committee)

COISTE ÉISTEACHTA AN CHÚIGE

(Hearings Committee)

COISTE PÁIRCEANNA AGUS SÁBHÁILEACHTA

(Parks & Safety Committee)

AN COISTE UM CHEAPACHÁIN NA RÉITEORÍ

(Referees Appointments)

GRÚPA OIBRE AIRGEADAIS

(Finance Workgroup)

GRÚPA OIBRE TEICNEOLAÍOCHT, FAISNÉISE, MARGAÍOCHTA AGUS CIADREAMH PHOIBLÍ

(Information Technology, Marketing & Public Relations Workgroup)

COISTE IOMÁNAÍOCHTA 

(Hurling Committee)

COISTE FORBARTHA AGUS OILIÚNA

(Development and Coaching)

COISTE PLEANÁLA AGUS FORBAIRT FHISICIÚIL AN CHLUB

(Club Planning and Physical Development Committee)

COISTE GAEILGE AGUS OIDHREACHTA

(Irish and Heritage Committee)

COISTE RIARACHÁIN RÉITEOIRÍ ULADH

(Ulster Referees’ Administration Committee)

COISTE SLÁNCHUMHDAITHE

(Safeguarding Committee)

AN COISTE SCÓR 

(Scór)

AN COISTE IMEASCTHA

(Integration Committee)

GRÚPA OIBRE SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA

(Health and Safety Workgroup)

GRÚPA OIBRE STAIRIÚLA AGUS ATHBHREITHNIÚ

(Trophy Review & Historical Workgroup)

COISTE FOLLÁINE AGUS SLÁINTE ULADH

(Health & Wellbeing Committee)

AN COISTE UM INIÚCHÓIREACHT AGUS MEASÚNÚ RIOSCA

(Audit & Risk Committee)

 

 

Sign up now to get the latest from Ulster GAA