Gaeilge sa Chlub

Tugann an scoláireacht seo deis do bhaill an CLG in Uladh tabhairt faoin Dioplóma sa Ghaeilge in Ollscoil Uladh.

The continued success of this Ulster GAA and Ulster University collaboration provides financial support for GAA members and continues to be a fantastic pathway to a high level of proficiency in Irish. This partnership not only opens the door to third-level education for many but also allows GAA clubs to benefit from increased awareness and promotion of Gaeilge.

‘…Oibríonn CLG Uladh i gcomhpháirt le hOllscoil Uladh chun scileanna Gaeilge bhaill an chumainn a fheabhsú. Saibhríonn an infheistíocht seo i bhforbairt acmhainne gníomhaíocht chultúrtha na mball agus na gclubanna agus tá breis ag 100 scoláireacht bronnta go dtí seo’ – An Dr. Malachy O’Neill, Ollscoil Uladh.

Uasdátú Iúil 2023/ Update July 2023 

Tá an scéim seo oscailte don bhliain acadúil (2023-2024) anois! This scheme is open for the 2023-2024 academic year. Is féidir foirm a líonadh isteach anseo. You can access the application form here – Gaeilge sa Chlub 2023-2024

Have a question about Culture at Ulster GAA?

Contact us today to find out more information.

Sign up now to get the latest from Ulster GAA